तलाठी भरती सराव परीक्षा ! Talathi Bharti Mock Test – 3

🔰 Talathi Bharti Pepar in marathi

 [ तलाठी भरती सराव परीक्षा ] – 3


तलाठी भरती वर आधारित talathi MCQ Quiz in Marathi ही सराव टेस्ट पोलिस भर्ती, ZP भरती , तलाठी भर्ती ई. सर्वच परीक्षेसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. त्यामुळे तलाठी भरतीचा अभ्यास झाल्यावर त्यावर प्रश्न उत्तरे म्हणजेच Mock Test जास्तीत जास्त सोडवून बघणे फायदेशीर असते. त्यामुळे खाली आम्ही Talathi bharti online test in marathi ही तलाठी भरती वर आधारित प्रश्नसंच टाकलेले आहे. आपण त्याचा फायदा करून घ्या. त्याच प्रमाणे इतर विषयावर आधारित MCQ ह्या Www.MpscCorner.Com या साइटवर आहे. त्या पण अवश्य सोडवा.


Talathi bharati MCQ Quiz in Marathi

🔴 खाली दिलेल्या Start या बटणावर Click करून आजची टेस्ट सोडवा.👇

0

तलाठी भरती सराव प्रश्नसंच - 3

1 / 25

DOTS हा उपचार कोणत्या रुग्णांसाठी आहे ?

2 / 25

Choose the correct preposition to fill in the blank:

Death is preferable______dishonour.

3 / 25

कोलाहल विलाप' या शब्दाचा पुढील समानार्थी शब्द ओळखा.

4 / 25

भारतामध्ये विद्युत निर्मितीचा खालीलपैकी सर्वांत मोठा स्रोत कोणता?

5 / 25

भारताचे दुसरे पंतप्रधान कोण होते ?

6 / 25

कोतवालाची नेमणूक कोण करतो ?

7 / 25

एक वस्तु 720 रुपयास विकल्याने विक्रीच्या 1/9 तोटा झाला, तर या व्यवहारात तोटा किती झाला ?

8 / 25

दोन व्यक्तीच्या वेगाचे गुणोत्तर 4 : 5 असल्यास त्यांना समान अंतर कापण्यास लागणाऱ्या वेळेचे गुणोत्तर हे असेल ?

www.Ganitmanch.Com

9 / 25

स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर भारताने खालीलपैकी कोणत्या वर्षापासून आर्थिक नियोजनास सुरूवात केली ?

10 / 25

प्रक्षिप्त ' या शब्दात किती जोडाक्षरे आली आहेत ?

11 / 25

Point out the correct sentence.

12 / 25

खालील दिलेल्या पर्यायांपैकी संत तुकारामचा कालखंड कोणता आहे.

 

13 / 25

He is quiet wrong:

Which of the following Word that has been incorrectly used in the above Sentence?

14 / 25

नंदकुमार कुमार खटला खालील पैकी कोणाच्या  काळात घडला ?

15 / 25

पुढीलपैकी कोण मानवी शरीरातील सर्व क्रिया नियंत्रित करते ?

16 / 25

एका समलंब चौकानाच्या समांतर बाजूंची बेरीज 30 से.मी. आहे व यामधील लंबांतर 9 सेमी आहे. तर त्याचे क्षेत्रफळ किती चौ.से.मी असेल ?

17 / 25

Bring a glass of water. (Change it into passive voice)

18 / 25

महुसूल वर्ष कधी सुरु होते?

19 / 25

खालीलपैकी उभायान्वी अव्यय असलेला शब्द ओळखा?

20 / 25

गोगलगाय हे .........चे उदाहरण आहेत.

21 / 25

हिरा व ग्राफईट हे _____ या एकाच मुलद्रव्यापासून बनलेले असते?

22 / 25

अ स्त्री व स्त्रीस म्हणाली तु माझ्या सुनेची मुलगी आहेस तर अ ही ब प्रकार ची कोण ?

23 / 25

व्याकरण दृष्ट्या बरोबर असलेला शब्द ओळखा.

24 / 25

पुढील म्हण पूर्ण करा. 'अळवाची खाज_______

25 / 25

पाचकरासामुळे प्रथिने, पिष्टमय पदार्थांचे विघटन व अन्न आम्लीय करण्याचे कार्य मानवी शरीरातील कोणत्या इंद्रियात घडते ?

Your score is

0%

 

📌 ही टेस्ट आवडली तर आपल्या मित्रांना पण Share करा.👍😍

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

close button
error: Content is protected !!
Scroll to Top