कश्यात काय असते.

अफुत मार्फिन असते
सीताफळाच्या पानात अल्काइड असते
मुळ्याचा तिखटपणा आयसोसायनेटमुळे असतो
टोमॅटोचा लालरंग लायकोनपीन मुळे असतो
लाकडात सेल्युलोज असते
बेहड्यात टॅनिन असते
चिंचेत टार्टारिक आम्ल असते
द्राक्ष्यात टार्टारिक आम्ल असते
लिंबू मध्ये सायट्रिक आम्ल असते
व्हिनेगारमध्ये असेटिक आम्ल असते
कोवळ्या ज्व्यारीच्या कोंबात हायड्रोसायनिक आम्ल असते
हरभर्याच्या भाजीत मॉलिक आम्ल असते
सुबाभूळ पाल्यात मायमोसीन असते
गव्हामध्ये ग्लुटेनीन असते
पेरूत पेक्टिन असते
चहात टॅनिन असते
कॉफीत कॅफिन असते
तंबाखूत निकोटीन असते
तांदळात पायरोलीन असते
लसणामध्ये  अलॅसीन असते
हे लक्ष्यात ठेवाच …. दररोज फ्री टेस्ट साठी google मध्ये www .MpscCorner .Com सर्च करा .

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

close button
error: Content is protected !!
Scroll to Top