Marathi Grammar Test ! मराठी व्याकरण सराव टेस्ट 9 ( TCS व IBPS Question.

🚔 TCS व IBPS साठी खूप महत्वाची मराठी व्याकरण टेस्ट तयार केली आहे सर्वांनी नक्की सोडवा सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी अतिशय उपयुक्त अशी महत्वाची Marathi Grammar Test .सर्व स्पर्धा परीक्षा करणाऱ्या मित्रांनी नक्की सोडवा.


• एकूण प्रश्न – 50

• Passing – 25✓


टेस्ट सोडवल्या नंतर आपले कोणते प्रश्न चुकले त्यावर एक नजर टाकून घेत चला.

🪀• खाली दिलेल्या Start या बटणावर Click करून टेस्ट सोडवा.

0

मराठी व्याकरण सराव टेस्ट -9

1 / 50

'आईसारखी आईच ' यामधील अलंकार ओळखा.

2 / 50

खालील पर्याय मधून जोडशब्द ओळखा ?

3 / 50

पुढील वाक्यातील उद्देश्य विस्तार कोणता ?

'बाभळीच्या काटेदार फांद्यांनी ती गाडी शिगोशिग भरली होती'

4 / 50

व्याकरण दृष्ट्या बरोबर असलेला शब्द ओळखा.

5 / 50

वृक्षवल्ली आम्हा सोयरे वनचरे ' हा अभंग कोणाचा आहे ?

6 / 50

दुधाचा पेला भरलेला नाही- या वाक्याचे होकारार्थी वाक्य बनवा.

7 / 50

'नीच' या शब्दाचा समानार्थी नसलेला शब्द ओळखा ?

8 / 50

किरण चपाती खातो. या वाक्याचे रीति भूतकाळी वाक्य कोणते आहे.

9 / 50

निसर्ग कवि ' म्हणून कोणास ओळखले जाते.

10 / 50

गणपतीची मिरवणूक आमच्या घरावरून पुढे गेली. या वाक्यातील ध्वन्यार्थ कोणता?

11 / 50

हे कोण बोलले बोला ? राजहंस माझा निजला. या वाक्याचा रस ओळखा

 

12 / 50

शुद्धलेखन दृष्टया अचुक शब्द ओळखा ?

13 / 50

"पांडवांनी खांडववनात रहावे " या वाक्याचा प्रयोग ओळखा.

14 / 50

सुतोवाच करणे या वाक्यप्रचाराचा समानार्थी वाक्यप्रचार ओळखा.

15 / 50

'आकडा' शब्दाचा खालीलपैकी कोणता अर्थ बरोबर नाही ?

16 / 50

अमर्याद " शब्दासाठी समानार्थी शब्द ओळखा?

17 / 50

अचेतन' शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

18 / 50

कवितेचा चरण म्हणत असताना आपण मध्येच काही अक्षरानंतर थांबतो या थांबण्याच्या जागेला....... म्हणतात.

19 / 50

पुढील म्हण पूर्ण करा. 'अळवाची खाज_______

20 / 50

वचनविचारानुसार चुकीची जोडी कोणती आहे ते सांगा.

21 / 50

दिलेल्या पर्यायांपैकी योग्य विरुद्धार्थी पर्याय शोधा. तुटवडा × ______

22 / 50

खालीलपैकी अयोग्य पर्याय कोणता आहे?

23 / 50

'धाव, नृत्य, हास्य' या नामांचा प्रकार ओळखा.

24 / 50

शुद्ध शब्दयोगी अव्यये खालील पैकी कोणते ?

25 / 50

'रामाने शिवधनुष्य मोडले या वाक्यातील क्रियापदाचा प्रकार ओळखा.

26 / 50

पुढीलपैकी व्याकरणदृष्ट्या अचूक वाक्य शोधा.

27 / 50

'अष्टपैलू साहित्यिक म्हणून कोणास ओळखले जाते ?

28 / 50

आकाशवाणीद्वारे जागतिक पातळीवर संदेश पोचविला जातो. या वाक्यातील प्रयोग ओळखा

29 / 50

'किरण चपाती खातो.' या वाक्याचे रीति भूतकाळी वाक्य कोणते आहे ?

30 / 50

कोलाहल विलाप' या शब्दाचा पुढील समानार्थी शब्द ओळखा.

31 / 50

अधोरेखित शब्दाचे मूळ रूप शोधा. आजी नातवासाठी स्वेटर विणते.

32 / 50

'राजांनी गनिमी कावा करण्याचे ठरविले, तेव्हाच खानाचा पराभव निश्चित झाला' - हि वाक्यरचना कोणत्या प्रकारची आहे.

33 / 50

लेखन नियमानुसार शुद्ध शब्द ओळखा.

34 / 50

आईवडीलांनी मुलांना मायेने वाढविले. प्रयोग ओळखा.

35 / 50

मी रोज सकाळी पहाटे उठतो व एक तास शाळेचा अभ्यास करतो. या वाक्याचा प्रकार ओळखा.

36 / 50

भक्तांसाठी पंढरपूरला विठ्ठल अठ्ठावीस युगे विटेवर उभा आहे. या वाक्यातील विशेषण ओळखा.

37 / 50

अशुद्ध शब्दाचा पर्याय निवडा.

38 / 50

खालील नामासाठी योग्य ध्वनिवर्धक पर्याय निवडा ?

गायीचे हंबरणे तसे कोंबड्याचे...........

39 / 50

तारकांचा पुंज तसे नोटांचे.....

40 / 50

हिमालय पर्वत आहे.' या वाक्यातील कर्म कोणते आहे ?

41 / 50

"किरण चपाती खातो. या वाक्याचे रीति भूतकाळी वाक्य कोणते आहेत.

42 / 50

खालील कोणत्या शब्दांची रूपे दोन्ही वचनी सारखीच असतात.

43 / 50

"सेतू माधव पगडी " यांचे टोपणनाव काय आहे?

44 / 50

अभिनिवेश या शब्दाचा समानार्थी शब्द ओळखा.

45 / 50

पूर्णाभ्यस्त शब्द कसा तयार होतो ?

46 / 50

पूर्ण भविष्यकाळ क्रियापद खालीलपैकी कोणते ?

47 / 50

पुढील शब्द प्रकारास काय म्हटले जाते ?

जा, ये, कर, बस, बोल, पी इत्यादी.

48 / 50

'अचेतन' शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

49 / 50

खालील शब्दांतून 'मुलगी' या शब्दासाठी पर्यायी शब्द निवडा ?

50 / 50

चिरकाल चा विरुद्धार्थी शब्द शोधा.

Your score is

0%

✓ स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या आपल्या जवळच्या मित्रांना पण Share करा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

close button
error: Content is protected !!
Scroll to Top