Maths practice test | Maths practice Question Paper | गणित सराव टेस्ट सोडवा घटक – वयवारी – 10 

By MPSC Corner

Maths practice test | Maths age practice Question Paper | गणित सराव टेस्ट सोडवा घटक – वयवारी

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

🔥 आजची वयवारी ह्या विषयावर आधारित टेस्ट तुम्हाला TCS व IBPS ,MPSC राज्यसेवा, PSI-STI- ASO, TAX Asst. Clerk, वनरक्षक , राज्य उत्पादन शुल्क भरती , तलाठी भरती, पोलीस भरती, ग्रामसेवक भरती ,आरोग्य भरती , व इतर सर्व सरळसेवा परीक्षा अतिशय उपयुक्त सराव टेस्ट सर्वांनी एकदा नक्की सोडवा.

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

🔥 सर्व स्पर्धा परीक्षांच्या टेस्ट सोडवायाच्या असतील तर तुम्ही Google वर Www.Ganitmanch.com सर्च करून सर्व टेस्ट फ्री मध्ये तुम्ही नक्की सोडवा.

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

🔥 आजची टेस्ट मध्ये👇👇

⏺ एकूण प्रश्न – 30

⏺ Passing – 15

✓  टेस्ट सोडवल्या नंतर आपले कोणते प्रश्न चुकले त्यावर एक नजर टाकून घेत चला.👍

🟠 आजची टेस्ट सोडवण्यासाठी खालील  दिलेल्या Start बटणावर क्लिक करा.👇👇

गणित सराव टेस्ट सोडवा ( वयवारी )

सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी अतिशय उपयुक्त.

1 / 30

A आणि B च्या सध्याच्या वयाचे गुणोत्तर 7 : 8 आहे. आजपासून 6 वर्षांनंतर, त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर 8 : 9 असेल. जर C चे सध्याचे वय A च्या सध्याच्या वयापेक्षा 10 वर्षे जास्त असेल, तर C चे सध्याचे वय (वर्षांमध्ये) किती आहे?

2 / 30

5 वर्षांपूर्वी A, B आणि C च्या वयाचे गुणोत्तर 4 : 5 : 7 होते. त्यांच्या सध्याच्या वयाची बेरीज 135 वर्षे आहे. आतापासून 3 वर्षांनी B आणि C च्या वयोगटाची बेरीज (वर्षांमध्ये) किती असेल?

3 / 30

सूरज हा त्याचा पुत्र अर्जुनच्या वयापेक्षा तिप्पट मोठा आहे. 8 वर्षांनंतर तो अर्जुनच्या वयाच्या अडीचपट मोठा असेल. आणखी 8 वर्षांनंतर, तो अर्जुनच्या वयाच्या..............पट असेल.

4 / 30

शानचे सध्याचे वय उद्दालकच्या वयाच्या 1.6 पटीने चार वर्षे कमी आहे. 26 वर्षांपूर्वी उद्दालकचे वय शानच्या वयाच्या निम्म्यापेक्षा एक वर्ष कमी होते. शानचे सध्याचे वय किती वर्षे आहे?

5 / 30

आई आणि मुलाच्या सध्याच्या वयाचे गुणोत्तर 4 : 1 आजपासून चौदा वर्षांनंतर त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर 2 : 1 असेल. आईचे सध्याचे वय (वर्षांमध्ये) आहे.

6 / 30

पाच वर्षांपूर्वी A आणि B यांच्या वयाचे गुणोत्तर 4 : 5 असे होते. आतापासून पंधरा वर्षांनी त्यांच्या वयाचं गुणोत्तर 8 : 9 असेल. त्यांच्या सध्याच्या वयांचे गुणोत्तर असे आहे.

7 / 30

15 वर्षांनंतर माणूस त्याच्या 15 वर्षांपूर्वीच्या वयाच्या चौपट वयाचा असेल. त्याचे सध्याचे वय किती आहे?

8 / 30

चार वर्षांपूर्वी पती, पत्नी आणि त्यांच्या मुलाचे सरासरी वय 28 वर्षे आणि सात वर्षांपूर्वी पती-पत्नीचे वय 34 वर्षे होते. नऊ वर्षांपूर्वी मुलगा किती वर्षांचा होता?

9 / 30

सध्या, A हा B पेक्षा 8 वर्षांनी लहान आहे. जर 4 वर्षांपूर्वी, त्यांचे वय 1 ∶ 2 या प्रमाणात होते, तर B चे सध्याचे वय (वर्षांमध्ये) किती आहे?

10 / 30

A आणि B च्या सध्याच्या वयाचे गुणोत्तर 5 : 4 आहे. जर 3 वर्षांपूर्वीचे A चे वय B च्या 4 वर्षानतरच्या वयापेक्षा २ वर्षे जास्त असेल तर त्यांचे एकूण वय शोधा.

11 / 30

A ते B च्या सध्याच्या वयाचे गुणोत्तर 7 ∶ 8 आहे आणि B ते C च्या सध्याच्या वयाचे गुणोत्तर 2 ∶ 1 आहे. जर A आणि C च्या सध्याच्या वयातील फरक 9 वर्षांचा असेल, तर त्यांची सरासरी किती आहे? A, B आणि C चे सध्याचे वय?

12 / 30

वडिलांचे सध्याचे वय त्यांच्या मुलाच्या वयाच्या दुप्पट आहे. 8.5 वर्षांनंतर गुणोत्तर 7 ∶ 4 असेल. मुलाचे सध्याचे वय शोधा.

13 / 30

2010 मध्ये पाच लोकांच्या कुटूंबाचे सरासरी वय 50 वर्षे आहे. 2015 मध्ये कुटुंबातील सर्वात ज्येष्ठ व्यक्तीचा मृत्यू झाला आणि त्याच वेळी नवीन बाळाचा जन्म झाला. त्यानंतर, 2019 मध्ये कुटुंबाचे सरासरी वय 45 वर्षे झाले. 2019 मध्ये, सर्वात जेष्ठ व्यक्ती जिवंत असल्यास, कुटुंबातील ज्येष्ठ व्यक्तीचे वय किती असेल?

14 / 30

A आणि B चे सध्याच्या वयाचे प्रमाण 5 : 3 आहे. जर A चे 10 वर्षे नंतरचे वय आणि B चे 4 वर्षे आधीचे वय ह्या मधील अंतर 20 वर्षे आहे असेल तर A चे सध्याचे वय काढा.

15 / 30

अमिताच्या जन्मावेळी तिचे वडील 38 वर्षांचे होते, तर तिच्यापेक्षा चार वर्षांनी लहान असलेल्या भावाचा जन्म झाला तेव्हा तिची आई 36 वर्षांची होती. तर तिच्या आई आणि वडिलांच्या वयामध्ये किती अंतर असेल?

16 / 30

वडिलांचे सध्याचे वय हे त्यांच्या मुलाच्या वयाच्या तिपटीपेक्षा 3 वर्षांनी जास्त आहे. तीन वर्षांनंतर, वडिलांचे वय हे मुलाच्या वयाच्या दुपटीपेक्षा 10 वर्षे जास्त असेल. तर वडिलांचे सध्याचे वय काढा.

17 / 30

3 वर्षांपूर्वी माया आणि शिकाच्या वयाचे गुणोत्तर अनुक्रमे 5 : 9 होते. 5 वर्षानंतर हे गुणोत्तर 3 : 5 होईल. सध्याचे मायाचे वय (वर्षात) शोधा.

18 / 30

माझ्या सध्याच्या वयाचा तीन-पंचमांश हे माझ्या एका चुलत भावाच्या वयाच्या पाच-षष्ठमांश समान आहे. माझे दहा वर्षांपूर्वीचे वय हे त्याचे चार वर्षांनंतरचे वय असेल. माझे सध्याचे वय...............वर्षे आहे.

19 / 30

20 वर्षांचा मनीष त्याचा भाऊ ग्रीसपेक्षा पाचपट वयाचा आहे. ग्रीसपेक्षा तिप्पट वय असताना मनीषचे वय किती असेल?

20 / 30

सात वर्षांपूर्वी, A आणि B यांच्या वयोगटांचे गुणोत्तर 4 : 5 होते. आठ वर्षानंतर A आणि B वयोगटाचे गुणोत्तर 9 ∶ 10 असेल. त्यांच्या सध्याच्या वयाचे योग वर्षांमध्ये किती आहे?

21 / 30

8 वर्षांपूर्वी, A आणि B च्या वयोगटाचे गुणोत्तर 5 ∶ 7 होते. त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर, आजपासून 8 वर्षांनंतरचे गुणोत्तर 9 ∶ 11 असेल. जर C चे सध्याचे वय B पेक्षा 13 वर्षे कमी असेल तर , आणि D चे सध्याचे वय A च्या वयापेक्षा 8 वर्षे कमी आहे, तर C आणि D च्या सध्याच्या वयाची बेरीज, वर्षांमध्ये आहे.

22 / 30

A आणि B यांच्या सध्याच्या वयाचे गुणोत्तर 7: 4 आहे. जर 4 वर्षांपूर्वीचे A चे वय आणि 8 वर्षांनंतरचे B चे वय समान असेल तर त्यांच्या वयांची बेरीज किती?

23 / 30

पाच वर्षांपूर्वी, 4 व्यक्तींच्या कुटुंबाचे सरासरी वय 22 वर्षे होते. लहान मुलगा ही कुटुंबात एक नवीन भर आहे आणि आता कुटुंबाचे सरासरी वय 5 वर्षांपूर्वी जेवढे होते तेवढेच आहे. मुलाचे वय किती आहे?

24 / 30

कुटुंबात वडील, आई, मुलगा आणि नातू यांचे वय अनुक्रमे A, B, C, आणि D आहे. A - B = 3, B + C = 78, C + D = 33 आणि कुटुंबाचे सरासरी वय 34 वर्षे असेल तर (B - C) हे किती असेल?

25 / 30

8 वर्षांपूर्वी A आणि B च्या वयाचे गुणोत्तर 2 : 3 होते. चार वर्षांपूर्वी त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर 5 : 7 होते. आतापासून 8 वर्षांनंतर त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर काय असेल?

26 / 30

महेश आणि अजय यांच्या सध्याच्या वयाचे गुणोत्तर अनुक्रमे 3 : 2 आहे. 8 वर्षांनंतर, त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर 11 : 8 होईल. जर महेशच्या मुलाचे वय अजयच्या सध्याच्या वयाच्या निम्मे असल्यास त्याचे सध्याचे वय किती?

27 / 30

40, 30, 17, यांचा मासावी किती असेल ?

28 / 30

आजपासून 7 वर्षानंतर राहुल आणि त्याच्या पत्नीच्या वयाचे गुणोत्तर 7: 6 असेल. जर त्यांच्या पत्नीचा जन्म 23 वर्षांपूर्वी झाला असेल तर 2 वर्षानंतरचे राहुलचे वय शोधा.

29 / 30

रोहितचे ते मोहितच्या सध्याचे वयाचे गुणोत्तर 2 ∶ 3 आहे. रोहित 8 वर्षानंतर 20 वर्षांचा असेल. मग मोहितचे सध्याचे वय आहे.

30 / 30

अनुचे तिच्या आईच्या वयाशी गुणोत्तर 7: 11 आहे आणि त्यांचे वयातील फरक 24 वर्ष आहे. 10 वर्षांपूर्वी त्यांच्या वयाचे गुणोत्तर किती होते?

Your score is

The average score is 0%

0%

▪️ स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या आपल्या जवळच्या मित्रांना पण Share करा.

Join करा आमचे Telegram चॅनल.

Leave a Comment

close button