बुध्दीमत्ता सराव टेस्ट – 1( विसंगत घटक ओळखा : Identify incompatible elements.)

MPSC , तलाठी भरती, जिल्हा परिषद भरती, ग्रामसेवक भरती,पोलीस भरती, कृषीसेवक भरती, आरोग्य भरती ,वनरक्षक भरती ,राज्य उत्पादन शुल्क भरती ,सर्व TCS व IBPS च्या माध्यमातून घेतल्या जाणाऱ्या सर्व भरतीसाठी उपयुक्त प्रश्नसंच.


❇️ विषय – विसंगत घटक ओळखा.Identify incompatible elements.

या भागावरील प्रश्नांचे स्वरूप नावावरूनच समजते, अशा प्रकारच्या प्रश्नात चार विविध गट दिलेले असतात, त्यापैकी तीन गट एका विशिष्ट नियमाने बनलेले असतात मात्र चौथा गट वेगळ्याच प्रकारे बनलेला असतो, तो गट शोधणे व पर्यायातून निवडणे.


♦️ महत्वाच्या लिंक :

 

▪️ झालेल्या तलाठी भरती सराव पेपर सोडवा.

▪️ झालेल्या नगरपरिषद सराव पेपर सोडवा.


🛡एकूण प्रश्न – 20

🛡Passing – 10


🟠 आजची टेस्ट सोडवण्यासाठी खालील  दिलेल्या Start बटणावर क्लिक करा.👇👇

बुद्धिमत्ता सराव टेस्ट - 1 ( विसंगत घटक ओळखा )

1 / 20

1) विसंगत घटक ओळखा ( अर्थानुसार ).

Www.MpscCorner.Com

2 / 20

2) विसंगत घटक ओळखा ( अर्थानुसार ).

Www.MpscCorner.Com

3 / 20

3) विसंगत घटक ओळखा ( अर्थानुसार ).

Www.MpscCorner.Com

4 / 20

4) विसंगत घटक ओळखा ( अर्थानुसार ).

Www.MpscCorner.Com

5 / 20

5) विसंगत घटक ओळखा.

Www.MpscCorner.Com

6 / 20

6) विसंगत घटक ओळखा ( अर्थानुसार ).

Www.Ganitmanch.Com

7 / 20

7) विसंगत घटक ओळखा ( अर्थानुसार ).

Www.Ganitmanch.Com

8 / 20

8) विसंगत घटक ओळखा ( अर्थानुसार ).

Www.Ganitmanch.Com

9 / 20

9) विसंगत घटक ओळखा ( अर्थानुसार ).

Www.Ganitmanch.Com

10 / 20

10) विसंगत घटक ओळखा ( अर्थानुसार ).

Www.Ganitmanch.Com

11 / 20

11) विसंगत घटक ओळखा ( अर्थानुसार ).

Www.Ganitmanch.Com

12 / 20

12) विसंगत घटक ओळखा ( अर्थानुसार ).

Www.Ganitmanch.Com

13 / 20

13) विसंगत घटक ओळखा ( अर्थानुसार ).

Www.Ganitmanch.Com

14 / 20

14) विसंगत घटक ओळखा ( अर्थानुसार ).

Www.Ganitmanch.Com

15 / 20

15) विसंगत घटक ओळखा ( अर्थानुसार ).

Www.Ganitmanch.Com

16 / 20

16) विसंगत घटक ओळखा ( अर्थानुसार ).

Www.Ganitmanch.Com

17 / 20

17) विसंगत घटक ओळखा ( अर्थानुसार ).

Www.Ganitmanch.Com

18 / 20

18) विसंगत घटक ओळखा ( अर्थानुसार ).

Www.Ganitmanch.Com

19 / 20

19) विसंगत घटक ओळखा ( अर्थानुसार ) .

Www.Ganitmanch.Com

20 / 20

20) विसंगत घटक ओळखा ( अर्थानुसार ) .

Www.Ganitmanch.Com

Your score is

0%

😍 आपल्या जवळच्या मित्रांना नक्की share करा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

close button
error: Content is protected !!
Scroll to Top