Water Resources Department Question Paper | जलसंपदा विभाग 11 प्रश्नपत्रिका | जलसंपदा विभाग झालेले पेपर.📕.

By MPSC Corner

Department Question Paper | जलसंपदा विभाग 11 प्रश्नपत्रिका | जलसंपदा विभाग झालेले पेपर

WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

जलसंपदा विभागा अंतर्गत “वरीष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक गट-ब, निम्नश्रेणी लघुलेखक, कनिष्ठ वैज्ञानिक सहाय्यक, भूवैज्ञानिक सहाय्यक, आरेखक, सहाय्यक आरेखक, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, प्रयोगशाळा सहाय्यक, अनुरेखक, दप्तर कारकुन, मोजणीदार, कालवा निरीक्षक, सहाय्यक भांडारपाल, कनिष्ठ सर्वेक्षण सहाय्यक” पदांच्या सर्व परीक्षांसाठी उपयुक्त असे पेपर उपलब्ध करून देत आहोत..

📙📚 प्रश्नपत्रिका / Paper Dawnload करण्यासाठी खालील Box वर Click करा.👇👇

https://drive.google.com/file/d/1n0bvCeUeKXDp0wljHUNHnEHSbBxW9jce/view?usp=drivesdk

Join करा आमचे Telegram चॅनल.

Leave a Comment

close button